فروش ویژه
واحد های
مجتمع تجاری اروپا


واحد های طبقه دوم


  • تعدادی واحد موجود در طبقه دوم مجتمع بزرگ اروپا با شرایط ویژه به فروش می رسند
  • واحد های B4 تا B11 واحد های فروش ویژه این طبقه می باشند
  • از جمله ویژگی های این واحد ها می توان به دسترسی خوب و دید مناسب می باشد
تماس با ما

واحد های طبقه سوم


  • واحدهای C4 تا C11 واحد های دارای تخفیف 10 درصدی در فروش می بلاشند.
  • واحدهای این طبقه دارای دسترسی مناسب و متراژ مناسب رای واحد های تجاری می باشند
  • واحد های تجاری این طبقه داری نمای عالی می باشند.
تماس با ما

واحد های طبقه چهارم


  • 8 واحد در طبقه چهارم مجتمع تجاری اروپا موجود می باشند که دارای شریط استثنایی می باشند
  • واحد های D4 تا D11 دارای تخفیف فوق العاده 10 درصدی برای فروش به مدت محدود می باشند
  • دسترسی آسان و متراژ مناسب هر واحد از جمله ویژگی های این واحدها می باشند
تماس با ما

فرصت استثنایی برای سرمایه گذاری

مجتمع تجاری بزرگ اروپا فرصتی مناسب برای سرمایه گذران جهت سرمایه گذاری زود بازده

دیدن نقشه سایت تماس با ما

فرصت استثنایی برای سرمایه گذاری

مجتمع تجاری بزرگ اروپا فرصتی مناسب برای سرمایه گذران جهت سرمایه گذاری زود بازده

دیدن نقشه مجتمع تماس با ما